EĞİTİMİN HEDEFİ

İletişimde başarıya etki eden en önemli unsurlardan biri, ikna gücüdür. Başarılı bir iletişim, ikna sürecinin yönetilmesiyle doğru orantılıdır. Eğer ikna etme yeteneğiniz yüksek ise yaptığınız her işte başarıya o kadar kolay ulaşırsınız. Bu eğitim, beynimizin kabul etme süreçlerini ortaya koyan çalışmaları, algı yönetimi ve iknanın etkili yollarını anlatan bilgileri içermektedir.

KİMLER KATILMALI?

Satış ve pazarlamacılar, öğretmenler, anne-babalar, psikologlar, ekip yöneticileri, koçlar, mentorlar, girişimciler, insan kaynakları profesyonelleri, reklamcılar, vs. başarılı bir iletişimin en önemli gereksinimi olan algı yönetimi ve ikna sanatını öğrenmek isteyen herkes bu yönetime katılabilir.

EĞİTİM YÖNTEMİ ve UYGULAMALAR

Tüm eğitim Deneyimsel Öğrenme Teorisi temel alınarak hazırlanmıştır.  Tüm katılımcıların; Somut Deneyim (Hissederek), Yansıtıcı Gözlem (İzleyerek), Soyut Kavramsallaştırma (Düşünerek) ve Aktif Deneyim (Yaparak) ile öğrenmesini sağlamak adına eğitimde teorik bilgi paylaşımı, örnek video ve vaka analizi, interaktif katılım, role playing ve sınıf workshop çalışmaları yapılacaktır.

SÜRE

1 Gündür. (Toplam 8 saattir.)

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Algı Yönetimi
 • Beden Dilinin Etkisi
 • Olumsuzu Olumluya Çevirme
 • Duygu ve Karar Mekanizması
 • Soru Sorma Yöntemleri
 • İkna Etmenin Gücü
 • İkna Ederken Dikkat Edilmesi Gereken Detaylar
 • İknanın Psikolojisi
 • İkna Süreçleri
 • İkna Stratejileri
 • Kişiler Arası İletişimde İkna Teknikleri
 • İş Hayatında İkna Teknikleri
 • Özel Hayatta İkna Teknikleri
 • Etkin Algı Yönetimi ve İkna İçin İpuçları
 • Workshop ve Değerlendirme

Yorumlar devredışı