Koçluk Hizmeti Neden Alınır?

Koçluk, performans geliştirmede ve her türlü öğretinin kazanılmasında en hızlı yöntemdir. Koçluk süreci müşterilerin daha iyi hedefler belirlemesini, daha iyi kararlar alarak daha fazla aksiyonda bulunmasını ve potansiyelini  maksimum düzeyde kullanmasını sağlayan sistematik bir süreçtir. Bu süreç, birlikte kararlaştırılan sonuçlara ulaşmak amacıyla koç ve müşterinin gerçekleştirdiği planlı bir yolculuktur.

Koçluk günümüzde meslek olarak giderek daha popüler hale geliyor. Bu doğal bir süreç.  Bir çok meslek ihtiyaçtan doğdu. Koçluk da öyle. Değişimleri ihtiyaçlar doğurur ve modern hayatın içinde değişime duyulan ihtiyaç, koçluğun kapılarını taliplerine sonuna kadar açtı. Modern hayatın içinde hızlı tüketilen toplumun parçasına haline geldik. Zaman bile bazılarının söylediği gibi gözle görülür şekilde daha hızlı akıyor. Hıza ayak uydurmak, hızlı sonuçlar almak ve hemen elle tutulur gelişmeler görmek istiyor insanlar. Ayrıca insanlar kendi yaşamını sorgulamaktan da büyük haz almaya başladı. Yapılan araştırmalar bundan sonra en popüler mesleklerin insanlara kendini iyi hissettirecek meslekler olduğunu gösteriyor.

Koçlukta bugün gelinen noktada çeşit fazlalığı ve rekabet doğmuştur. Rekabet daha iyi olmayı gerektirir. Bu nedenle koçluğa talep artarak devam edecek; koçluk mesleğinin ve kaliteli koçların önemi daha da belirgin hale gelecektir.

Koçluk Terapiden, Mentorluk veya Danışmanlıktan Neden Farklıdır?

 • Terapi, problem odaklı, koçluk ise potansiyel odaklıdır. Terapi iyileştirme amaçlıdır, koçluk yeni olasılıklar yaratır. Terapide uzman-danışan ilişkisi vardır, koç ise müşteri ile aynı seviyededir. Koçluk ilişkisinde farkındalık, aksiyon, sorumluluk ve takip üzerinde durulur.
 • Danışmanlık ise uzmanlık alanlarında bilgi verir, problemleri teşhis eder, reçete yazar, çözüm getirir. Koçluk, müşteriye kendi çözümlerini buldurur.
 • Mentor, sahip olduğu tecrübesini paylaşarak yol gösterir. Koçlar mentorluk yapabilir ancak bu koçluk ilişkisi değildir.

Koçluk Seanslarında Çalışılan Konular Nelerdir?

Koçluk interaktif bir süreç olup insanların ve organizasyonların daha hızlı gelişmesine ve daha iyi sonuçlar elde etmesine yardımcı olur. Koçlar müşterileriyle iş, kariyer, finans, sağlık ve ilişkiler gibi çok çeşitli alanlarda çalışır. Müşteriler;

 • İletişim becerilerini geliştirmek
 • Duygularını yönetmek
 • İlişkilerini daha mükemmele taşımak
 • Kişisel performansı arttırmak
 • Yaşam tatminlerini artırmak
 • Kariyer planı oluşturmak
 • Mevcut kariyerlerini ileriye taşımak
 • Değişen durumlara uyum sağlamak
 • İş ve özel yaşam dengesi kurmak
 • Zamanı daha iyi yönetebilmek
 • Ataletle mücadele edebilmek
 • Özgüven geliştirmek
 • Alışkanlıklarından kurtulmak ve yeni bir beceri geliştirmek
 • Yaratıcılıklarını artırmak
 • Stresle mücadele edebilmek
 • Daha sağlıklı olmak
 • Gerçekçi ve ulaşılabilir net hedefleri belirlemek ve belirlenen hedefler doğrultusunda gelişimini sağlamak.
 • Yaşam kalitesini iyileştirmek ve kendisinden memnuniyet seviyesini hedeflediği düzeye getirmek

gibi konularda koçluk alabilirler.

FA Coach Academy Koçluk Hizmeti Standartları

FA Coach Academy Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF)ve Koçluk Derneği (AC) tarafından belirlenmiş olan mesleki standartları ve etik kuralları benimser.

Akademimiz ICF  akredite Koçluk eğitim programı mezunu ICF etik standartlarını ve Koçluk temel yetkinliklerini profesyonelce uygulayabilen Koçlar ile çalışır. ICF lisanslı Koçlar (ACC, PCC) tercih edilir.

Koçluk Hizmeti Süreci Nasıl İlerler?

Bireysel olarak koçluk hizmeti almak isteyenler ön görüşmeye davet edilir.  Görüşme sırasında danışan kişinin neye ihtiyacı olduğu belirlenir. Danışanın konusu koçluk alanları dışında ise  ICF etik kurallarına göre uygun profesyonel destek ( psikoterapi ya da danışmanlık gibi..) ilgili alanlara yönlendirilir.

Müşterinin (ICF koçluk alan kişiyi bu isimle tanımlar)  konusu koçluk alanları dahilinde ise, çalışılacak Koçluk alanına uygun Koç -müşteri eşleştirmesi yapılır. Bu doğrultuda kendi aralarında belirleyecekleri tarih, saat ve yerde buluşarak koçluk seanslarını gerçekleştirirler.

Koç – müşteri ilişkisinde Koça duyulan güven, uyum ve eşit seviyede bir ilişki söz konusudur.

FA Coach Academy profesyonel koçları ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu)  etik kuralları çerçevesinde müşterinin seanslarda paylaştığı hiç bir bilgiyi onun izni olmadan kimseyle paylaşmayacaklarını taahhüt ederler.

Müşterinin ve koçun hakları sözleşmeyle güvence altına alınır. Sözleşmede, koçluk hizmetinin türü, süresi, ücretlendirme ve hangi durumları kapsamadığı açık bir şekilde belirtilir.

Seçilen koç ile müşteri sözleşme yaptıktan sonra sürece başlar. Güven ve samimiyet ilişkisine dayalı bu süreçte Koç müştesinin potansiyelini maksimize etmekle yükümlüdür. Müşterinin hedeflerine giden bu harika yol arkadaşlığında Koç tarafından her seansta müşterinin gelişimi takip edilerek tıkandığı noktalar varsa üzerinde çalışılır.

Koçluk , müşteri ile koç arasında kurulan bir gelişim ilişkisidir. Sürecin verimli olması için  minimum 8-12 seans birlikte çalışılmasını tavsiye ederiz.

Yorumlar devredışı