EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Kurum kültürü
 • Kurumsal alışkanlık ve davranışlar
 • Kurumdaşlık ve ekip ruhu – iyi çalışan olmak
 • Başarı motivasyonu
 • Empati
 • Yardımlaşma – işbirliği
 • Sorumluluk ve kurumdaşlık
 • Olumlama
 • EQ
 • İşe bağlılık
 • Sinizm
 • Nepotizm
 • İç müşteri
 • Değerler ve değer yargısı
 • Kurumsal ve bireysel değerler
 • Paradigma
 • Ego
 • Etkinlik, Etkililik , Verimlilik
 • Etik ilkeker
 • Kültürel farklılıklar
 • Kurumdaşlık ve takım ruhu

PROGRAMIN AMACI

Kuruma aidiyet duygusunun anlaşılması , kurumsal davranışların içselleşmesi, kurumsal değerlerin fark edilip sahiplenilmesi için yol ,yöntem ve duyguların fark edilmesi önemlidir. Kurumlarda karlılık, rekabet gücü, kurumsallaşma, sürekli gelişim, kalite, kurum kültürü, değişimin kabullenilmesi, performans, verimlilik gibi kavramlar ancak kurumsal aidiyet kavramı, yaşayan bir gerçeklik ise anlam kazanırlar . Kurumsal aidiyet ve kurumdaşlık çalışanın işe gelirken beyninin yanısıra yüreğini de işe getirmesidir. Bu programın amacı katılımcıların, kurum içi iletişimi zorlaştıran engelleri fark edip ortadan kaldırarak,   sözlü/sözsüz ifade etme, dinleme ve empati kurma gibi becerileri kazanmalarının  yanında   kurumsal bağlılık hakkında fikir sahibi olmalarını ,   verimli bir organizasyon olmanın farkına varmalarını , kurumsal hedefleri  yüreklerinde hissetmeleri sağlanacaktır.

KİMLER KATILMALI?

Yüksek öğrenimini tamamlamış veya yüksek öğrenimini sürdürmekte olan herkes ; şirket çalışanları , yeni yöneticiler veya yönetici adayları

 

Yorumlar devredışı