PROGRAMIN HEDEFİ

Değişim yönetimi, değişim hedef ve stratejilerinin belirlenmesini, uygun seçeneklerin netleştirilmesini ve akabinde eyleme geçilerek, sürdürülebilirliğinin sağlanmasını ifade eder. Bütünsel değişimi doğru yönetmek üzere işe bireysel düzeyde başlamak ve değerlendirmeyi doğru yapabilmek çok önemlidir. Değişime nereden başlanacağı, sorumluluklarının belirlenmesi, doğru adımların bulunması tam bir keşif ve farkındalık yolculuğudur.

KİMLER KATILMALI?

Değişim için nereden başlayacağı, nasıl yapacağı ve ne şekilde yöneteceği konusunda net olmayan her seviye yöneticinin katılımı için uygundur.

SÜRE

1 gün

PROGRAMIN KAZANIMLARI:

Katılımcılar, bu eğitim sayesinde;

 • değişim ile ilgili dinamiklerin neler olduğu,
 • değişimi yönetmek üzere gereken modeller ve araçlar,
 • değişimin uygulanması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması

konularında kendilerini geliştirme fırsatı bulabilecektir.

EĞİTİM YÖNTEMİ VE UYGULAMALAR

Tüm eğitim Deneyimsel Öğrenme Teorisi temel alınarak hazırlanmıştır.

Tüm katılımcıların; Somut Deneyim (Hissederek), Yansıtıcı Gözlem (İzleyerek), Soyut Kavramsallaştırma (Düşünerek) ve Aktif Deneyim (Yaparak) ile öğrenmesini sağlamak adına eğitimde teorik bilgi paylaşımı, örnek video ve vaka analizi, interaktif katılım, role playing çalışmaları yapılacaktır.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 • Değişim ve Değişim İhtiyacı
 • Aşama Aşama Değişimin Formülü
 • Farkındalık Aşaması:
  • İçimizdeki Potansiyelin Keşfi
  • Anlam ve Anlamlandırmak
  • Amaçlar ve Hedefler
 • Seçim Aşaması
  • Doğru Hedef Belirleme
  • İlham Panosu
  • Karar Çarkı
 • Eylem Aşaması:
  • Engelleyici Faktörler
  • Destekleyici Faktörler
  • Harekete Geçmek
 • Sürdürülebilirlik:
  • Zihniyet
  • Devamlılık
  • Değişim Döngüsü

Yorumlar devredışı