EĞİTİMİN AMACI

Özel ve iş hayatımızda insanın öncelikle kendini tanıması ve bilmesi ,  çevre ilişkileri yönünde bir farkındalık yaratabilmek ,  iyi ilişkilerin kazanılması ,  yürütülmesi ve mevcut ortam ve duruma göre davranma becerisinin geliştirilmesi açısından önemlidir. Bu programın amacı katılımcılara insan olmanın metodolojisini göstermenin yanında zekanın kavramsal  ve duygusal boyutlarından hareketle kendi duygularından yola çıkarak başkalarının duygularını tanımaları, farkına varmaları, bunlardan yararlanarak her ortamda , topluluk içinde ilişkilerini yönlendirmeleri ve yönetmlerini  sağlamaktır.

KİMLER KATILMALI?

Yüksek öğrenimini tamamlamış veya yüksek öğrenimini sürdürmekte olan herkes ; şirket çalışanları , yeni yöneticiler veya yönetici adayları

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Kendimizi tanımak
 • Başkalarını tanımak
 • Durumsallık
 • Beynimiz
 • Kişilik ve ihtiyaç hiyerarşisi
 • İhtiyaçlarla çevrili ilişki yönetimi
 • Egomuz ve ego yönetimi
 • IQ , EQ ve diğer Q ların yaşam ve ilişkimize etkileri
 • Öfke ve iletişim
 • ABC teorisi
 • Stres
 • Durumsal konuşma ve dinleme
 • İlgi
 • Etkili davranış ve beden dili kullanımı
 • Amaç ihtiyaç dengesi
 • Amaç odaklı davranış

Yorumlar devredışı