EĞİTİMİN AMACI

Her işletmenin kuruluş amaçlarına göre planlanmış temel hedefleri vardır. Bu hedeflere kaliteli üretim ve hizmet vermekle ulaşmak olanaklıdır. Bu programın amacı katılımcıların şirket hedeflerine erişilmesini , bir veya bir den fazla kişinin , gerektiğinde veya ihtiyaç oluştuğunda hedeflere ulaşmak bilinci ile durumsal misyon üstlenerek öne çıkmasının önemi, zemini , etkinliği ve etkisinin oluşturacağı katma  değerin farkına varmalarını , durunsal liderliğin atama ile elde edilebilecek bir otorite değil metdolojik bir doğaçlama ile ortaya çıkan bir rol ve sorumluluk olduğunu anlamalarını sağlamaktır.

KİMLER KATILMALI?

Yüksek öğrenimini tamamlamış veya yüksek öğrenimini sürdürmekte olan herkes ; şirket çalışanları , yeni yöneticiler veya yönetici adayları.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Liderliğin tanımı
 • Durumsal liderlik
 • Yöneticilik , lider yöneticilik
 • Herkes lider olabilir mi ?
 • Ünvansız liderlik
 • Lider karakterlerin özellikleri
 • Duygusal Zeka
 • Liderlik ve özgüven
 • Liderlik ve Ego yönetimi
 • Karizma
 • Örgüt içinde liderlik
 • Hedef bilinci ve hedeflerle liderlik
 • Liderlik yetkinlik ve davranışları
 • Amaç ihtiyaç dengesi ve durumsal davranış
 • Alfa, Beta, Omega ,Sigma özellikleri

Yorumlar devredışı