EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ (MEB ONAYLI)
PROGRAMIN HEDEFİ
Yetişkin eğitimi prensiplerinin (androgoji) uygulandığı eğitim sürecinde bu alanda tecrübe kazanmak isteyen tüm profesyoneller için geliştirilmiş bir eğitim programıdır. MEB onaylı eğiticinin eğitimi sertifikası programı, başarılı bir eğitmen olmak isteyenlere, bu hedef için gereken tüm bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik bir eğitim programıdır. Eğitimcinin, özgüvenli, sunum tekniklerine vakıf ve interaktif iletişim becerisi yüksek olması gerekmektedir.
Eğitimde sağ duyulu eğitimci olma, zor katılımcıyı kazanma ve motive etme tekniklerine vakıf olmak, sahne duruşu ve başarılı sunum hazırlığı MEB onaylı eğitmenlik sertifikası programında katılımcılarla paylaşılan konuların başında gelmektedir.
EĞİTİME KİMLER KATILMALI?
Mevcut mesleklerinin yanında eğitmenliği profesyonel olarak yapmak ve meslek edinmek isteyen bireyler, eğitim alanında daha etkin ve başarılı olmayı amaçlayanlar için uygundur bir programdır. Aynı zamanda; kendi sektöründe eğitimci olmak ve bunu belgelemek isteyen sektör profesyonelleri, eğitim konusunda ekibinin daha etkin olmasını amaçlayanlar da eğitime katılabilir.
Özel kurumlarda eğitmen olarak yetişen insan kaynakları çalışanları, serbest eğitmenler, kamu birim ve kamu kurslarında eğitmenlik yapmak isteyenler, zorunlu sertifika olarak yangın eğitimi verecek olanlar, iş güvenlik uzmanları, iş yeri hekimleri, tarafından yönetmelik gereği eğitici eğitimi belgesinin alınması zorunludur.
EĞİTİCİ EĞİTİMİ VEREN KURUMLAR;

Eğitim firmamız 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre yetkilendirilen kurumdur.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

b) Eğiticilerin eğitimi belgesi: En az kırk beş saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafındanverilen eğiticilerin eğitimi belgesini,

İş yeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete:20.07.2013 - 28713

c) Eğiticilerin eğitimi belgesi: En az 40 saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program sonucunda verilen eğiticilerin eğitimi belgesini, ifade eder.

SERTİFİKA:  MEB Onaylı Eğiticinin Eğitimi Sertifikası

SÜRE: 6 gün (45 saat)
EĞİTİM İÇERİĞİ

Eğitimimiz 6 bölümden oluşmaktadır;

Giriş
Yetişkin Eğitimi
Eğitimin Planlanması
Etkili Sunum Teknikleri
Görsel Materyallerin Etkin Kullanımı
Etkili Kapanış Nasıl Olur?

Eğiticinin eğitimi eğitimimiz ilerleyen zamanlarda deneme soruları, notlar ve yeni videolarla yenilenecektir. Sorun yaşayanlar veya merak edilenler için sorulara olabildiğince hızlı cevap verilecektir.

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ EĞİTİMİNİN KAZANIMLARI
Yetişkin eğitiminin temel ilkelerini öğrenecek
Yetişkin eğitiminde öğrenme modellerini kavrayacak
Etkin bir eğitim programı içeriği ve görsel malzemeleri tasarlayacak
Eğitim sunumunda etkinlik sağlayacak
Zor katılımcıları yönetebilecek
İnteraktif, akılda kalıcı ve zevkli bir eğitim programını oluşturabileceksiniz.

Yorumlar devredışı