PROGRAMIN HEDEFİ

 • Yöneticilerin ve yönetici adaylarının koçluk teknikleri kullanarak proje ekiplerine liderlik yapabilmesini sağlamak.
 • Yöneticinin her kademeden çalışana koçluk hizmeti vererek kariyer gelişimlerine katkıda bulunmasını sağlamak.
 • Yönetim süreçlerinin her aşamasında çalışanlara rehberlik ederek memnuniyet ve verim artışı sağlamak.
 • Çalışanlar arasında sorun ve çatışmaların oluşmasını önlemek ve çözüm üretme kapasitesini arttırmak yoluyla tüm paydaşların memnuniyetini artırmak.

KİMLER KATILMALI?

 • Orta ve üst düzey yöneticiler ve yönetici adayları.
 • Her kademeden çalışana ve ekiplere liderlik ve kariyer koçluğu yapmak isteyen İK uzmanları.
 • İşletme fakültesi mezunları.
 • Hizmet sektöründe faaliyet gösteren Kobi sahipleri.
 • Çalıştığı sektörde kariyerini geliştirmek isteyenler.

SÜRE: 4 tam gündür. Toplam 30 saatten oluşur.

SERTİFİKA:  30 saatlik ICF Akredite Yönetici Koçluğu Sertifikası ile belgelendirilir.

PROGRAMIN KAZANIMLARI:

 • Bireysel anlamda liderlik ve rehberlik yeteneklerini geliştirmek isteyen herkes için hazırladığımız eğitim programımız; verimli ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratmanın yanı sıra, koçluk hizmeti alacak bireylerde değer görme, faaliyetlere aktif katılım ve geri bildirim verme, sorumluluk alma, etki sahibi olma gibi kazanımların getirdiği tatmin duygusu ile şirket içinde sadakat ve uyum iklimi yaratır. Çalışanların sorun çözme ve iş geliştirme süreçlerine aktif ve yapıcı şekilde katılımını sağlar.

EĞİTİM İÇERİĞİ

  • Koçluk nedir? Ne sağlar? Koçlar ne yapar?
  • Koçluk sistemleri.
  • Yönetici ve yönetici adayına koçluk.
  • Takım koçluğu.
  • Koçluk becerilerine giriş.
  • Yönetime koçluk.
  • Koçluk uygulamaları.
  • Koçluk sürecinin evreleri.
  • Koçlukta kullanılacak teknikler.
  • Koçluk anlaşması.
  • Koçluk seansları.
  • Zaman yönetimi.
  • Raporlama.
  • Gözlem ve ipuçları.

Yorumlar devredışı