EĞİTİMİN HEDEFİ

Koç; danışanını desteklemek için davranışların altında yatan nedene farkındalık sağlar. Bu eğitim, güçlü yanlarınız ve zorluklarınızı anlamanız hakkında önemli bilgiler verir. Geribildirim alıp verme konusundaki davranışınızı ortaya koyar. Derin bir farkındalık ile çalışmanızı sağlar. Bütünsel bir bakış açısı ile danışanların dönüşümünü destekleyecek araçlar sunar.

Bu eğitim sonunda birlikte çalıştığınız kişilerin hedefe yönelim tarzları, karar verme süreçleri ve içsel konuşmaları hakkında bilgi sahibi olup, danışanlarınız için en etkin iletişimi sağlamayı öğreneceksiniz. Bu eğitimin amacı; kendinizle, danışanlarınızla, eşinizle, çocuğunuzla, arkadaşlarınızla, yöneticinizle, çalışanlarınızla kısaca hayatın her alanında kurduğunuz ilişkilerin kalitesini artırmak ve bunun için gerekli iletişim yeteneğini kazandırmaktır.

KİMLER KATILMALI?

Kendisi ve danışanlarının; kişilik ve karakter özellikleri, algılama-aktarma ve düşünce modelleri, hedefe yönelim tarzları, karar verme süreçleri ve içsel konuşmaları hakkında bilgi sahibi olup, en etkin iletişimi sağlamak isteyen tüm koçlar ve yaşam kalitesini artırmak isteyen herkes bu eğitime katılabilir.

EĞİTİM YÖNTEMİ ve UYGULAMALAR

Tüm eğitim Deneyimsel Öğrenme Teorisi temel alınarak hazırlanmıştır. Tüm katılımcıların; Somut Deneyim (Hissederek), Yansıtıcı Gözlem (İzleyerek), Soyut Kavramsallaştırma (Düşünerek) ve Aktif Deneyim (Yaparak) ile öğrenmesini sağlamak adına eğitimde teorik bilgi paylaşımı, örnek video ve vaka analizi, interaktif katılım, role playing ve sınıf workshop çalışmaları yapılacaktır.

SÜRE

2 Gündür(Toplam 16 Saattir.)

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • İletişim Kavram ve Tanımları
 • İletişimin Gerçekleri
 • Algılama ve Aktarma Yöntemleri
 • İletişim Çeşitleri
 • Beynin Kimyası
 • Beynin Filtreleri ve Fonksiyonel İşlevleri
 • Kim Kimdir? Huy, Karakter ve Kişilik Özellikleri
 • Kişi Temsil Sistemleri
 • Meta Programlama
 • Enneagram ile 9 Kişilik Tipi Analizi
 • Kişilik Tiplerinin Kanat Etkisi
 • Stres ve Güvenlik Noktaları
 • Savunma Mekanizmaları
 • Patternler ve İnanç Kalıpları
 • Duygusal ve Bedensel Dönüşüm
 • “İkna”nın Psikolojisi
 • İletişim Stratejileri
 • 3 Boyutlu İletişim
 • Temel Koçluk Becerileri
 • Yaşam Amacına Koçluk Modeli
 • Güven ve Stres Noktaları İçin Koçluk
 • İçsel Konuşmalar İçin Koçluk
 • En İyi Hal; Dönüşüm İçin Koçluk
 • Her Kişilik İçin Farkındalık ve Güçlü Soru Önerileri
 • Workshop ve Değerlendirme

Yorumlar devredışı