PROGRAMIN HEDEFİ

Kurumsallaşma ve değişim sürecindeki  her sektörden işletme için  çalışanlarının, durumsal liderlik analyışı ile yaygın liderlik davranışları sergileme alışkanlıklarını geliştirmek,  yapılanma süreçlerinin etik kodlarla desteklenmiş sağlam altyapılardan oluşması için çok önemli vizyoner bir yaklaşımdır.

Bu programın amacı katılımcıların , kurum kültürü yaklaşımını daha iyi tanımaları , etik kodlarla kurum kültürü ilişkisini fark etmeleri , etik durumsal liderlik anlayışını benimsemeleri, kurumun marka değerinin arttırılması , etik bir imaj yaratılması ve toplumsal konularda doğru karar verilmesinin , değişen kurumsal, ekonomik ve siyasi koşullara uyum sağlama  sürecinde elde edecekleri kazanımlar ile karşılaştırmaktır. Bütünsel kalite yönetiminin bir parçası olan sosyal sorumluluk bilincini de içeren etik kod oluşturma, kurum kültürü yaratma ve süreçlerin bu rehberlik düzeyinde yönetilmesidir.

KİMLER KATILMALI?

 • Yöneticiler ve yönetici adayları.
 • Girişimciler.
 • Liderlik becerilerini geliştirirken etik liderlik anlayışını benimseyen herkes.
 • Çalıştığı sektörde, kariyerinde farklı liderlik modellerini sentezleyerek kendi tarzını yaratmak isteyenler.

SÜRE

 • 2 tam gündür. Toplam 14 saatten oluşur.

PROGRAMIN KAZANIMLARI:

 • Farklı liderlik tipleri ve Güncel yaklaşımlar üzerinden vaka çalışmaları ile liderlik becerilerini geliştirmeyi sağlamanın yanı sıra, toplam kalite yönetiminin bir parçası olan Sosyal sorumluluk bilinci, etik kod oluşturma, kurum kültürü yaratma ve yönetim üzerine farklı yaklaşımlarla geniş bir perspektif kazandırır.
 • Kuruluşun marka değerinin arttırılması, etik bir imaj yaratılması ve toplumsal konularda doğru karar verebilme, değişen ekonomik ve siyasi koşullara uyum sağlama becerisi kazandırır.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 • Sorumluluk nedir?
 • İleri ve geriye doğru sorumluluk.
 • Görevsel ve Kurumsal sorumluluklar.
 • İşletme sorumluluğu.
 • Etik iş ahlakı ve unsurları.
 • Evrensel ilkeler.
 • Güncel ilkeler.
 • Ahlak, etik ilişkisi.
 • Etik ilkelerin işletmeye maliyeti.
 • Kurumsal strateji
 • Fonksiyonel strateji.
 • Durumsal liderlik
 • Ünvansız Liderlik
 • Örgüt kültürü
 • Çevreye Uyum
 • Takım Olma
 • Takım psikolojisi
 • Sosyal sorumluluk ve değerlerle yönetim.
 • Etik örgüt kültürü yaratmak.
 • Mobing, Nepotizm, sinizm
 • Etik kod oluşturma.
 • Ortak kurumsal yetkinlikler ve liderlik

Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir