0539 749 70 50

İş Ahlakı ve Etik Kodlarla Vizyoner Liderlik Eğitimi


PROGRAMIN HEDEFİ

 • Kurumsallaşma sürecindeki Kobi sahipleri ve her sektörden şirket yöneticileri için farklı liderlik modelleri ile farklı ve yaratıcı bakış açıları geliştirmek.
 • Şirketlerin yapılanma sürecine etik kodlarla desteklenmiş sağlam altyapılar oluşturmak.
 • Kurum kültürü yaratmak ve tüm paydaşlar için uygulanabilirliğini sağlamak.
 • İş kuracak girişimciler için doğru ve etik bir yol haritası çizmek.
 • Şirketlerin marka değerini ve bilinirliğini artırmak adına etik kodlarla vizyon ve misyon bildirgeleri oluşturmak.

KİMLER KATILMALI?

 • Yöneticiler ve yönetici adayları.
 • Girişimciler.
 • Liderlik becerilerini geliştirirken etik liderlik anlayışını benimseyen herkes.
 • Çalıştığı sektörde, kariyerinde farklı liderlik modellerini sentezleyerek kendi tarzını yaratmak isteyenler.

SÜRE

 • 2 tam gündür. Toplam 14 saatten oluşur.

PROGRAMIN KAZANIMLARI:

 • Farklı liderlik tipleri ve Güncel yaklaşımlar üzerinden vaka çalışmaları ile liderlik becerilerini geliştirmeyi sağlamanın yanı sıra, toplam kalite yönetiminin bir parçası olan Sosyal sorumluluk bilinci, etik kod oluşturma, kurum kültürü yaratma ve yönetim üzerine farklı yaklaşımlarla geniş bir perspektif kazandırır.
 • Kuruluşun marka değerinin arttırılması, etik bir imaj yaratılması ve toplumsal konularda doğru karar verebilme, değişen ekonomik ve siyasi koşullara uyum sağlama becerisi kazandırır.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 • Sorumluluk nedir?
 • İleri ve geriye doğru sorumluluk.
 • Görevsel ve yönetsel sorumluluklar.
 • Yöneticinin etki alanları.
 • İşletme sorumluluğu.
 • Etik iş ahlakı ve unsurları.
 • Evrensel ilkeler.
 • Güncel ilkeler.
 • Ahlak, etik ilişkisi.
 • Etik ilkelerin işletmeye maliyeti.
 • İşletme stratejisi.
 • Yatırım ve firma stratejisi.
 • Fonksiyonel strateji.
 • Liderlik tipleri ve genel özellikleri.
 • Örgüt kültürü ve somutlaştırma.
 • Vuka liderlik modeli.
 • Adaptif liderlik ve küresel liderlik modelleri.
 • Örgüt kültürü ve prensipler.
 • Sosyal sorumluluk ve değerlerle yönetim.
 • Etik örgüt kültürü yaratmak.
 • Pazarlama, fiyatlandırma, eğitim ve İK etiği.
 • Mobing, Nepotizm.
 • Etik kod oluşturma.

Kurumsal Eğitimler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copyright © 2018 FA Koç Akademi. Tüm hakları saklıdır.

Web Tasarım