PROGRAMIN HEDEFİ

 • Üniversite öğrencileri ve yeni mezunların kariyer planlama sürecini doğru yapılandırmaları ve gerçekçi hedefler belirlemelerini sağlamak.
 • Kariyer yolculuğunun her aşamasında süreci daha kolay ve keyifli hale getirecek yol ve yöntemler sunmak.
 • Kariyer değişikliği yapmak isteyen bireylere rehberlik sağlamak.

KİMLER KATILMALI?

 • Üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar.
 • İK uzmanları ve işe alış mülakatlarını yönetenler.
 • Kariyer değişikliği yapmak isteyenler.
 • Girişimciler.

SÜRE

 • 1 tam gündür. Toplam 8 saatten oluşur.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 • Kendini tanıma ve farkındalık.
 • Kariyer gelişimi ve içsel ihtiyaçlar.
 • Vizyon ve misyon belirleme.
 • Rol modeller.
 • Kategorik hedefler.
 • Sıralama, planlama ve değişim süreci, pazarlama.
 • Kişisel Swot ve ölçütler.
 • Kontrol ve eylem adımları.
 • B planı ve değişime uyum.
 • Başarısızlıkla baş edebilme.
 • İş hayatına uyum ve dinamikler.
 • Zaman yönetimi.
 • Günlük ve yaşamsal öncelikler.
 • Etkili iletişim ve farklı iletişim yaklaşımları.
 • Etkin doğru dinleme, beden dili, konuşma.
 • Değerler kültürü oluşturma ve prensipler.

PROGRAMIN KAZANIMLARI:

 • Değişen piyasalar ve ekonomik şartlar içinde kariyerine yön vermek, iş hayatında kalıcı başarılar elde etmek isteyen herkesin bu süreci başarıyla yönetmesini sağlar.
 • Öz farkındalık kazandırarak, kişinin neyi daha kolay başarabileceğini görmesine ve hedeflerine ulaşmak için kendi yol ve yöntemlerini geliştirmesine yardımcı olur.
 • Kariyer planlama ve değişim sürecini en kolay şekilde yönetmesini ve doğru kararlar almasını sağlar.

Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir