• “Kurumsal İklim“ bir firmada tüm çalışanların kurum içinde alışkanlık haline gelmiş tutum ve davranışlarının oluşturduğu, elle dokunulmayan , gözle görülmeyen, hislerde ve sezgilerde saklı ancak tüm organizasyonu yönlendiren ve şirketin kurumsal kimliğinin fark edilmesini sağlayan ortak bir iş yaşamı kültürünün meteorolojik adıdır.
 • Çalışanlar kendi yönlerinden kurumsallığı, yönetim tarzının, iş koşullarının ve çalışma düzeninin, bugünü ve geleceğini anlatacak şekilde adil, eşitlikçi, belirgin, kendilerinin beklenti ve hedeflerini teşvik edici olarak tarif edilmesi ve firma yönetiminin bu tarifin altına imzasını atması olarak tanımlamaktadırlar.
 • Şirketler kendi kültürel yapılarının ve bu yapıyı oluşturan çalışan profilinin farkında oldukları sürece, yaşayan organizasyon ve insan yönetimi seçenekleri için doğru ve amaçlarına uygun bir rota belirleme olasılığını artırırlar.
 • Bu çalışma, bir şirketteki “Kurumsal İklimin” anlaşılmasına, belirlenmesine ışık tutmak, atmosferi hangi mevsim koşullarının yönlendirdiğini anlamak, kurumsal alışkanlıkların isimlendirdiği kurum kimliği ile tanışmak, görev ve sorumlukların güncellenmesine, görevlerinin kurumsal gerekliklere göre yeniden tarif edilmesine zemin hazırlamak, kurumsal ve bireysel öncelik ve beklentilerin örtüşme seviyesini incelemek, çalışanların motivasyon kaynaklarını incelemek amaçlı kurgulanmıştır
 • Aynı zamanda çalışanların şirket yönetim tarzı, çalışma düzeni, iş koşulları ve iş süreçleri ile ilgili dilinin ucuna kadar gelip de söyleyemedikleri, fırsat bulup da gündeme taşıyamadıkları, “yeri gelmedi, sözü geçmedi“ diye düşünüp erteledikleri tüm fikirlerini paylaşmaları, gelecek kaygı ve umutları oranında fark edilmeyenleri söyleyebilmeleri , yardım ve destek çağrılarını iletebilmeleri için de uygun bir ortam ve fırsat olacaktır.
 • Bu bilgiler çerçevesinde ve şirket yönetiminin hedefleri doğrultusunda İnsan Kaynakları, insan yönetimi, organizasyonel ve idari süreçler ile bağlantılı saptamaların yanında geliştirici sistem, yöntem politika, önerileri ve yaklaşım başlıkları da paylaşılacaktır.

Proje süreci boyunca tüm çalışanlarla yapılacak görüşmeler;

 • Kurumsal iklim ve çalışma ortamı ile;
 • Yönetim tarzı
 • Kurum içi iletişim
 • Organizasyonel yapılanma
 • Rol ve görev paylaşımı
 • Şirkete bağlılık ve tutundurma
 • Kişisel ve kurumsal alışkanlıklar
 • Olumlu ve korunması gereken kurumsal uygulamalar,
 • Geliştirilmesi, kurgulanması ve yenilenmesi gereken kurumsal uygulamalar,
 • Kişisel kariyer ve gelecek planları,
 • Taktir, teşvik ve motivasyon beklentileri,
 • Eğitim ve gelişim gereksinimleri,
 • Şirket hedefleri, kurumsal algı ve iletişim,
 • Kurumsal iklim ve çalışma ortamı,
 • Süreç içindeki yetki ve sorumlukları vb.. başlıklar ile yönlendirilecek, yaklaşık 1,5 saat sürecektir.
 • Şirket ve çalışanların beklenti önceliklerinin karşılaştırıldığı “Reilly “anketi ile
 • Motivasyon, profiline yönelik bazı anketler de bu görüşmeler sırasında yüz yüze yapılacaktır.
 • Çalışan memnuniyeti anketi dağıt topla yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Görüşmeler sonrasında Analiz, Tespit, Görüş ve Önerilerin paylaşıldığı, sistemsel ve / veya koçluk gereksinimlerinin ele alındığı bir kurumsal “yönetim raporu“ sunulacaktır.

Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir