EĞİTİMİN HEDEFİ

Marka Yönetimi konularına geniş bir açıdan yaklaşarak; marka yaratım ve yönetim sürecinin tüm prensip ve stratejilerini, pratiğe dayalı olarak öğreterek uzman marka yöneticileri yetiştirmek. Türkiye ve Dünya’dan vaka çalışmalarının değerlendirildiği, program sonunda atölye çalışmasının yapıldığı bu programda, katılımcılar interaktif katılımları ile tüm bilgileri deneyimleme şansı bulacaklardır.

KİMLER KATILMALI?

Her seviyedeki pazarlama ve satış departmanı çalışan ve yöneticileri ile kendi işinde fark yaratmak isteyen girişimciler için uygun bir programdır.

EĞİTİM YÖNTEMİ ve UYGULAMALAR

Tüm eğitim Deneyimsel Öğrenme Teorisi temel alınarak hazırlanmıştır. Tüm katılımcıların; Somut Deneyim (Hissederek), Yansıtıcı Gözlem (İzleyerek), Soyut Kavramsallaştırma (Düşünerek) ve Aktif Deneyim (Yaparak) ile öğrenmesini sağlamak adına eğitimde teorik bilgi paylaşımı, örnek video ve vaka analizi, interaktif katılım, role playing ve sınıf workshop çalışmaları yapılacaktır.

SÜRE

2 Gündür (Toplam 16 Saattir.)

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Modern Dünyada Markalama Kavramları
 • Tüketici Davranışları ve İçgörü
 • Marka Mimarisi ve Stratejik Marka Yönetimi
 • Marka İmaj, Kimlik ve Kişiliği
 • Marka Konumlandırma Süreci
 • İknanın Psikolojisi ve Algı Yönetimi
 • Marka İletişimi ve Deneyim Pazarlaması
 • Dijital ve Mobil Dünyada Marka Yönetimi
 • Sosyal Medyada Marka Yönetimi
 • Ajans-Müşteri Koordinasyon ve Kampanya Yönetimi
 • Etkin Marka Yönetimi İçin İpuçları
 • Workshop ve Değerlendirme

Yorumlar devredışı