NLP ile Koçluk Eğitimi

NLP, Dilbilimci Richard Bandler ve Matematikci John Grinder tarafından 1970’li yıllarda; düşünülmeden ve otomatik olarak gerçekleştirilen algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirmek için yapılan araştırmalar sonucu Amerika’da geliştirilen bir davranış akımıdır. Tesadüfi olayların ardında yatan dinamiği uygulayan ve inceleyen bilim dalı olarak bu olayların kişinin seçimi doğrultusunda bilinçli olarak programlanmasıdır.

 

NLP (Neuro Linguistic Programming), Türkçesi ‘Sinir Dili Programlaması’. Zihni kontrol altına alma yöntemi olarak bilinen tüm problemlerin üstesinden gelebilecek bir uygulama olarak kabul edilir. Kişisel beceri ile yeteneklerin ortaya çıkarılması ve pekiştirilmesinde kullanılan NLP, algılama, duygu, düşünme ve davranış süreçlerini bilinçli hale getiren, yapıcı bir şekilde geliştirmede kullanılan bir dizi yöntem içerir. NLP son derece basit bir programlama olup hemen uygulanabilecek çok etkili teknikler içeren bir yöntemdir. Bu teknikler Sibernetik, Psikoloji, Filoloji ve Nöroloji gibi bilimlerin ışığında geliştirilmiştir. Bu teknikler eğitim, sağlık, aile, yönetim, satış, spor dallarında ve profesyonel koçlukta başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

 

Koçlukta, müşterilerin çevrelerini algılama ve gösterdikleri tepkiler, iletişim şekilleri ve davranış kalıplarının tecrübe edildiği NLP ile Koçluk eğitimi, müşterinin çözüm ve hedef bulma süreçlerinde daha kolay ve etkili başarılar elde etmesini sağlar.

NLP ile Koçluk Eğitim Programının Hedefi

NLP ile Koçluk eğitiminde, profesyonel koçluk becerilerinize, eğitim içinde yer verdiğimiz NLP tekniklerini ekleyerek aşağıda göreceğiniz konularla ilgili daha etkin çalışma olanağına sahip olacaksınız:

NLP Teknikleri:

 • Ahenk içinde olma, davranış ve dil modelleri
 • Algısal pozisyonlar, birinci, ikinci ve üçüncü pozisyonlar
 • Modelleme
 • Dayanak noktası
 • Yeniden oluşturma
 • Olması gereken sorular
 • Çıktılar

NLP Uygulamaları:

 • İletişim becerileri, dinleme, arama, yanıtlama ve ilişkileri geliştirme
 • Diğerlerinin görüşlerinin farkında olma. Yeni stratejilerin zihinsel provası. Çözümleri deneme
 • Davranış becerilerinin geliştirilmesi. Düşünme becerilerinin geliştirilmesi, tutumların değiştirilmesi
 • Öz güveni, kişisel planlamayı ve öğrenmeyi sağlama. Tanıtım becerilerinin geliştirilmesi
 • Farklı düşünce yolları geliştirme
 • İhtiyacı tanımlama. Bilgi elde etmeyi yenileme
 • Kişisel hedeflere ulaşma. Motivasyonun geliştirilmesi. Eğilimli olma ile davranış farklılığı. Organizasyonel hedefler koyma

NLP ile Koçluk Eğitimine Kimler Katılmalı?

En az 60 saat profesyonel koçluk eğitimini tamamlamış olan profesyonel koçlar, üst ve orta düzey yöneticiler, eğitmen ve öğretmenler, ebeveynler, öğrenci ve sporcu koçları katılabilir.

NLP ile Koçluk Eğitim İçeriği

 • NLP İle Koçluk NLP Practitioner Eğitimi
 • NLP İle Koçluk
 • NLP’Ye Giriş
 • N,L,P’nin Anlamı
 • NLP’Yi Öğrenerek Ne Kazanırız?
 • 10 Farklı Alanda NLP
 • Algı Filtreleri
 • Meta Programlar
 • Değerler:
 • İnançlar
 • Tutumlar
 • Bellek Kayıtları
 • Kararlar
 • Dil
 • Algılama Ve Algı Filtreleri
 • NLP’Ye Göre Algı Filtresi
 • Etkili İletişimde 9 Filtre
 • Beynin Frekans Dalgaları
 • NLP Varsayımları
 • İhtiyaçlar Hiyerarşisi
 • Zihinsel Boyutlar
 • NLP’De Temsil Sistemleri
 • Göz Erişim İpuçları
 • Öğrenme Süreci
 • Sandviç Tekniği
 • Meta Model
 • Ters Meta-Model Kalıpları
 • Konuşmacının Modelinin Sınırları
 • Ek Milton Modeli Kalıpları
 • Dolaylı Ortaya Çıkartma Kalıpları
 • Gizli Komutlar
 • Analog İşaretleme
 • Gizli Soru:
 • Olumsuz Komutlar
 • Konuşma Önermeleri
 • Yığınak Çapaları
 • Çöken Çapalar
 • Zincirleme Çapalar
 • İç Gözlem Durumu
 • Dış Gözlem Durumu
 • Temsil Sistemleri Test

Eğitim Yeri, Süre, Sertifika ve Tarihler

Uluslararası standartlarda bilimsel ve güncel bilgilerle tasarlanan, NLP ile Koçluk eğitimimiz, seanslar ve uygulamalarla tamamlanan 40 saat süreli bir eğitimdir.

Zoom üzerinden on-line, canlı sınıf ve tamamı uygulamalı olan eğitimi tamamlayan adaylara ICF Level 2 Akredite NLP ile Koçluk sertifikası verilir.

Eğitim tarihlerine  eğitim takvimimizden ulaşabilirsiniz.

Detaylı Bilgi ve Kayıt

Canân Töre Petekçi, Akademi Koordinatörü ve Eğitmen
0539 749 7050 / 0216 346 0930
canan.fakoc@yandex.com

Fiyat, İptal ve İade Koşulları

Programlara kesin kayıt için 1.500,-TL ön kayıt bedeli alınır. Ödenen ön kayıt bedeli iade edilmez. Programa kayıt olan adaylar, eğitim bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür. Eğitim programının başlama tarihine 3 gün kala, mücbir sebep nedeniyle devam edemeyecek olan adaylara ödenen ücret iadesi yapılır. Eğitim notları paylaşıldıktan ve eğitim başladıktan sonra ödenen ücret iade edilmez. Eğitime devamsızlık yapan veya devam edemeyecek adaylar, aynı eğitime 1 yıl içinde katılım sağlayabilirler.

Yorumlar devredışı