EĞİTİMİN HEDEFİ

İnsan davranışlarındaki karar verme mekanizmasında bilinçaltının nasıl ve ne kadar etkili olduğunu anlamak adına NöroPazarlama’nın ortaya çıkışı, müşteri davranışlarını anlamadaki değerini ve uygulama alanlarını inceleyerek, katılımcılara başka bir bakış açısından bakmayı ve doğru sorular sormayı öğreneceklerdir.

KİMLER KATILMALI?

Her seviyedeki pazarlama ve satış departmanı çalışan ve yöneticileri ile kendi işinde fark yaratmak isteyen girişimciler için uygun bir programdır.

EĞİTİM YÖNTEMİ ve UYGULAMALAR

Tüm eğitim Deneyimsel Öğrenme Teorisi temel alınarak hazırlanmıştır. Tüm katılımcıların; Somut Deneyim (Hissederek), Yansıtıcı Gözlem (İzleyerek), Soyut Kavramsallaştırma (Düşünerek) ve Aktif Deneyim (Yaparak) ile öğrenmesini sağlamak adına eğitimde teorik bilgi paylaşımı, örnek video ve vaka analizi, interaktif katılım, role playing ve sınıf workshop çalışmaları yapılacaktır.

SÜRE

1 Gündür. (Toplam 8 Saattir.)

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • NöroPazarlama Kavramı
 • Beynin Yapısı, Fonsiyonel İşlevleri
 • Beyin –Davranış İlişkisi
 • Tüketici Psikolojisi ve Karar Alma Mekanizması
 • Duygusal, Dürtüsel ve Bilinçli Sistemler
 • Satın Alma Kararını Etkileyen Faktörler
 • İknanın Psikolojisi
 • Kültürün Tüketici Davranışlarına Etkisi
 • Dikkat, Algı Yönetimi, Motivasyon ve Bilinçaltı Kavramları
 • Nöropazarlama Araştırma Yöntemleri
 • Nöropazarlamada Etik
 • Etkin Nöropazarlama İçin İpuçları
 • Workshop ve Değerlendirme

Yorumlar devredışı