0539 749 70 50

Problem Çözme ve Karar Verme Eğitimi


EĞİTİMİN HEDEFİ

Program katılımcıların iş hayatında karşılaştıkları durumlar ve sistematik problemler için analitik düşünme becerilerini geliştirmek, problemleri kalıcı olarak çözebilmek ve yönetimsel kararları doğru vermek için gerekli tutum, bilgi ve becerileri kazanmaları için gerekli teorik ve pratik bilgileri içermektedir.

KİMLER KATILMALI?

İş hayatındaki yetkinliklerini ve başarısını artırmayı hedefleyen tüm düzeydeki çalışan ve yöneticiler için uygun bir programdır.

EĞİTİM YÖNTEMİ ve UYGULAMALAR

Tüm eğitim Deneyimsel Öğrenme Teorisi temel alınarak hazırlanmıştır. Tüm katılımcıların; Somut Deneyim (Hissederek), Yansıtıcı Gözlem (İzleyerek), Soyut Kavramsallaştırma (Düşünerek) ve Aktif Deneyim (Yaparak) ile öğrenmesini sağlamak adına eğitimde teorik bilgi paylaşımı, örnek video ve vaka analizi, interaktif katılım, role playing ve sınıf workshop çalışmaları yapılacaktır.

SÜRE

1 Gündür. ( Toplam 8 Saattir.)

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Problem Çözme Kavramı
 • Problemi Çözmenin Önündeki Engeller
 • Problem Çözme Süreci
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Fikir Üretme Teknikleri
 • Sürekli Geliştirme Teknikleri
 • Problem Analiz Teknikleri
 • Nedenleri Önceliklendirme Teknikleri
 • Karar Verme Teknikleri
 • Veri Toplama ve Değerlendirme Teknikleri
 • Yönetimde Karar Verme Süreci
 • Karar Verme Yaklaşımları
 • Workshop ve Değerlendirme

Kurumsal Eğitimler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copyright © 2018 FA Koç Akademi. Tüm hakları saklıdır.

Web Tasarım