ICF Level 2 Akredite Profesyonel Koçluk Diploma Programı

ICF Level 2 Akredite Profesyonel Koçluk Diploma Programı toplamda 140 saat süreli, ICF PCC unvan yolunu hedefleyen profesyonel koç adaylarına yönelik bir programıdır.

Zoom platformu üzerinden tamamı canlı bağlantı ile yapılan Profesyonel Koçluk eğitimimiz içinde Zoom odaları kullanılarak mentorluk desteği de verilmektedir.

Program süreci:

 

Profesyonel Koçluk Eğitimi (80 Saat)

80 Saatlik Temel + İleri Düzey + Uygulamalarla yetkinlik + Ustalık becerilerini içerir.

Modül 1: Koçluğa Giriş ve Temel Koçluk Uygulamaları

Koçlukla ilgili temel kavramlarla tanıştırarak, koçluk dünyasına ait genel bilgiler verilir. Koçluğun tam olarak ne olduğu, ne olmadığı, koçluğun tarihi ve diğer disiplinlerle arasındaki temel farklar öğretilir. Bir koç olarak çalışırken içselleştirilmesi gereken etik değerler ve koçluk iletişim becerileri kazandırılması için uygulamalar yapılır. Bir koç olarak sahip olunması ve geliştirilmesi gereken temel özellikler öğretilir ve bu özelliklerle ilgili koçluk iletişim becerilerine dair birçok uygulama gerçekleştirilir. Müşteri- koç ilişkisinin temel yapısı ve bu ilişkide ICF temel koçluk yetkinliklerinin tümü ve özellikle “İtimat ve güven oluşturma”   “Koçluk zihin yapısını içselleştirir” maddelerinin nasıl geliştirileceği ile ilgili bilgiler uygulamalı olarak verilir.

Modül 2: Koçlukta İleri Düzey Beceriler

Koçlukla ilgili ileri düzey becerileri geliştirmek için seans yapıları uygulamalı olarak öğretilir. Bir koç olarak, seansların adım adım nasıl yürütüleceği, müşteriyi bu süreçte nasıl değerlendireceği öğretilir. Müşterin kendilerini sınırlayan inançları ve kör noktalarına nasıl profesyonel koçluk yapılabileceğine yönelik vaka çalışmaları yaparak ve yaptırılarak ICF temel koçluk yetkinlikleri geliştirilir. GROW model ve alan taramalı seans yapıları kullanarak seans becerileri geliştirilir.

Modül 3: Uygulamalarla Koçluk Yetkinlikleri

ICF etik kuralları ve temel yetkinlikleri açıklamalı olarak anlatılır ve sorular yanıtlanır. Öğrencilere ICF etik andı okutulur. Koçların mesleğe geçiş aşamasında farkındalık sağlamalarına yönelik çalışılır. Seans egzersizi yapılır ve geri bildirim verilir. Seanslar esnasında koçların potansiyel tıkaçlarını aşmaları konusunda mentorluk desteği verilir. SWOT analizi, maliyet-fayda analizi, 3 boyutlu teknik gibi koçluk araçları uygulamalarla öğretilir.

Modül 4: Koçlukta Ustalık Becerileri

Psikoloji ve koçluk ilişkisi, ayırımı, pozitif psikoloji, transaksiyonel analiz, sanki tekniği, psikolojik oyunlar, meta ayna modeli, müşteride farkındalık yaratma adımları, zihindeki filtreleri yakalamak, Gestalt yaklaşımı ve tutkuyla koçluk yapılacak alanı keşfetmek konuları uygulamalar ile öğretilir. Koçlukta uzmanlaşma sağlayan mentorluk ve seans çalışmaları yoğun bir şekilde yapılır.

  Transaksiyonel Analizle Koçluk Eğitimi (24 Saat)

Kişilerin benlik durumlarını fark etmelerine yardımcı olarak bu farkındalığı koçluk bakış açısıyla içselleştirmelerini sağlamak,  Kendi iç seslerimizi tanımak, engelleyici olanların sesini biraz kısıp, destekleyici olanları açmak. Hayata bakışı, insanlarla ilişkileri, olayları yorumlama biçimini, tüm dünyayı değiştirmeyi koçluk yaklaşımı ile hedeflemektedir.

 Profesyonel koçluk becerilerinizi Transaksiyonel Analiz becerileri ile birleştirerek koçluğu etkin ve çözüm odaklı olarak uygulamanızı sağlayan bu eğitim, aynı zamanda bir psikoloji kuramı olan Transaksiyonel Analizin yetkinlikleri ile Koçluk performansınızı kolaylaştırarak geliştirmenizi sağlayacaktır. Hayatın içinde yer alan tüm ilişki ve iletişim süreçlerini Koç yaklaşımı ile görecek ve deneyimleyeceksiniz.

 Practıcum (36 Saat)

“Profesyonel Koçluk” ve “Transaksiyonel Analizle Koçluk” eğitimlerinde öğrenilen bilgilerin yoğun uygulama ve egzersizlerle geliştirilerek ustalık becerilerinin kazanılmasını sağlar.

Master Class Üçlü Koçluk Oturumları: 5 saat süreli, 3 aday ile oluşturulan gruplarla gerçekleşen Master Class çalışması içinde her bir aday 1 kez Koç, 1 kez Mentor ve 1 kez Müşteri rollerini canlı olarak deneyimler.

Laboratuvar Çalışması: 5 saat süreli 5 bireysel çalışma içeriğine sahip Laboratuvar çalışması içinde aday tarafından 5 ayrı seansın ses kaydı değerlendirilmek üzere paylaşılır. Her bir ses kaydı PCC ve MCC Mentorlar tarafından değerlendirilir, yazılı ve sözlü geribildirim verilir. Bir seans kaydının değerlendirmesi tamamlandıktan sonra diğer kayıt gönderilir.

Proje Tamamlama: 10 saat süreli proje tamamlama süreci kapsamında, ICF unvan sınavına hazırlık, Türkçe transkript yazılması ve müşteri listesi hazırlığı mevcuttur.

Grup Mentorluk:12 saat süreli, 5 ayrı grup çalışmasından oluşan Grup Mentorluk oturumlarının her biri, önceden hazırlanan seans ses kaydının grup içinde dinlenmesi ve canlı değerlendirme yapılması ile tamamlanır. Seans kaydı adaylara oturumdan birkaç gün önce gönderilerek, ön çalışma yapmaları hedeflenmektir.

Bireysel Mentorluk:4 saat süreli Bireysel Mentorluk çalışması kapsamında, aday 4 adet seansın ses kaydını değerlendirilmek üzere paylaşır. Her bir ses kaydı PCC ve MCC Mentorlar tarafından değerlendirilir ve sözlü geribildirim verilir. Bir seans kaydının değerlendirmesi tamamlandıktan sonra diğer kayıt gönderilir.

Performans Değerlendirme

Programı tamamlayan adayların nihai profesyonel koçluk performans değerlendirmesi program sahibi Gaye Vildan Öztuna, MCC tarafından gerçekleştirilir. Başarılı olan adaylar, akademimizden “ICF Level 2 Akredite Profesyonel Koçluk Diploması” almaya hak kazanırlar ve PCC yetkinliğinde koçluk yapabilirler.

ICF Level 2 Akredite Profesyonel Koçluk Diplomanın Önemi ve ICF Unvanı

ICF Level 2 Akredite Profesyonel Koçluk Diploması ile profesyonel koçluğa dair tüm yetkinlikleri kazanarak, yeni bir mesleğe adım atacaksınız.

Bu diploma ile ICF unvan sürecinde ICF Credentialing Exam (ICE) sınavı haricindeki tüm gereklilikleri yerine getirmiş olup, 100 saat koçluk deneyimini tamamlayarak ACC, 500 saat koçluk deneyimini tamamlayarak PCC  unvanına başvurabileceksiniz.

ICF Level 2 Akredite Profesyonel Koçluk Diploma Programına Kimler Katılmalı?

 • Mevcut mesleğine ilave yeni bir meslek edinerek ek gelir sağlamak
 • Kariyer değişikliği yapmak ya da yeni bir meslek edinmek
 • Bulunduğunuz organizasyonun içerisinde diğerlerine koçluk yapmak
 • Kendine, çevrene koçluk yaparak, gelişime destek olmak
 • CEO, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Yöneticiler, İnsan Kaynakları Uzmanları, Eğitmenler, Diyetisyenler, Psikologlar, Yönetici adayları, Liderlik ve Koçluk becerilerini öğrenmek, geliştirmek ve işletme ortamında kullanmak
 • Kendini geliştirmek

ICF Level 2 Akredite Profesyonel Koçluk Diploma Programının Sağladığı Mesleki Kazançlar

 • Dünyanın her yerinde Koç olarak çalışabilme olanağı.
 • Kendi işine sahip olma fırsatı ve ne zaman, nerede, kiminle çalışacağını seçme özgürlüğü.
 • Etkili iletişim becerileri.
 • Yöneticiler, personel ve iş arkadaşlarıyla gelişmiş ilişkiler.
 • İş ve özel hayatındaki hedeflere ulaşmayı sağlayacak tekniklerin kazanımı.
 • Sürekli gelişim.

Eğitim Tarihleri

Eğitim tarihlerine  eğitim takvimimizden ulaşabilirsiniz.

Detaylı Bilgi ve Kayıt

Canân Töre Petekçi, Akademi Koordinatörü ve Eğitmen
0539 749 7050 / 0216 346 0930
canan.fakoc@yandex.com

Fiyat, İptal ve İade Koşulları

Programlara kesin kayıt için 1.500,-TL ön kayıt bedeli alınır. Ödenen ön kayıt bedeli iade edilmez. Programa kayıt olan adaylar, eğitim bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür. Eğitim programının başlama tarihine 3 gün kala, mücbir sebep nedeniyle devam edemeyecek olan adaylara ödenen ücret iadesi yapılır. Eğitim notları paylaşıldıktan ve eğitim başladıktan sonra ödenen ücret iade edilmez. Eğitime devamsızlık yapan veya devam edemeyecek adaylar, aynı eğitime 1 yıl içinde katılım sağlayabilirler.

Mezunlarımızın Görüşleri

Yorumlar devredışı