Sıkça Sorulan Sorular

Profesyonel koçluk nedir?

Koçluk, günümüzün belirsiz ve karmaşık ortamlarında özellikle önemli olan, kişisel ve mesleki potansiyeli en üst düzeye çıkarmak için ilham veren, düşünmeye teşvik eden ve yaratıcı bir süreçte müşteri ile ortaklık ilişkisidir.

Koçlar her müşteriyi kendi hayatlarında ve çalışmalarında uzman olarak kabul eder ve her müşterinin yaratıcı, becerikli ve bütün olduğuna inanırlar. Profesyonel bir koçluk ilişkisi, koçluk sürecindeki tarafların sorumluluklarını belirten bir anlaşmayı kapsar.

Koçluk nedir? Kısa video

Dünya’daki profesyonel koç sayısı nedir?

ICF 2023 Global Koçluk Çalışması’na göre; profesyonel koç sayısı 2012’de 47.500, 2016’da 53.300, 2019’da 71.000 ve 2023’de %54 artışla 109.200’e yükselmiştir. (Sektörün yıllık geliri 4,5 milyar ABD Dolarıdır).

Forbes dergisinin Ekim 2022 sayısında yayınlanan makalede, koçluk endüstrisinin yılda ortalama %7,6  büyüme oranı ile 2026 yılına kadar tahminen 27,5 milyar dolar değerine ulaşacağı öngörülüyor.

Tüm eğilim göstergeleri koçluğun giderek büyüyen ve gelişen bir meslek olduğuna işaret etmektedir.

Koçluğun etkilerine ilişkin araştırmalar var mıdır?

Harvard Business Review tarafından yapılan bir araştırmaya göre koçluk, üretkenliği %44 oranında artırıyor.

ICF 2023 Küresel Koçluk Araştırmasına göre koçluğun iş performansını %70, özgüveni %80, iletişim becerilerini %72 artırdığı saptanmıştır. Bireylerde %68, kurumlarda ise %86 oranında yatırım getirisi sağlandığı da gözlenmiştir.

Koçluk her geçen gün neden daha fazla tercih ediliyor?

Koçluk aşağıdaki nedenlerden dolayı  daha fazla tercih ediliyor:

• İş hayatında hızlı değişimler yaşanıyor.
• Küçülme, yeniden yapılanma, birleşme ve diğer örgütsel değişiklikler nedeniyle artık şirketler geleneksel yönetim yaklaşımlarını kullanarak sonuçlara ulaşamıyor.
• Bazı endüstrilerde yetenekli çalışan sayısındaki artışla birlikte, şirketler bireylerin gelişimine yatırım yapmayı taahhüt etmek zorundalar.
• Yöneticilerin yapmak için eğitilmiş oldukları ve rekabetçi sonuçlar için artan talepler nedeniyle işlerinin şimdiki gereklilikleri arasındaki farklar genişliyor.
• İnsanlar iş güvencesi olmamasıyla ve hep öncekinden daha yüksek seviyelerde performans için artan işyeri baskılarıyla mücadele ediyorlar.
• Şirketler, stratejik iş hedeflerine ulaşmak ve yüksek müşteri memnuniyetini sağlamak için kapsayıcı, ortak çalışma ortamları geliştirmek zorundalar.
• Mükemmel koçluk sonuçlarını tecrübe eden kişiler bu konuda daha çok kişiyle konuşuyorlar.
• Günümüzde insanlar, kendi yaşamlarından sorumlu olma fikrine daha açıktırlar. Koçluk tam da bunu yapmalarına yardımcı olur.

Kısacası, koçluk bireylere ve şirketlere yaşamda ve iş dünyasında en çok neyin önemli olduğuna odaklanmalarına yardımcı olur. Bu nedenlerden dolayı sektör büyümeye devam ediyor. (https://www.icfturkey.org/)

Neden bir koça ihtiyaç duyulur?

Bir kişi veya takım, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere birçok nedenden dolayı bir koçla çalışmayı seçebilir:

• Acil, zorlayıcı bir şey ya da heyecanlandıran bir kazanım (bir iş değişikliği, pozisyon değişikliği vb.)
• Bilgi, beceri, güven ya da kaynaklarda var olan eksiklikler,
• Sonuçlara ulaşmayı hızlandırma arzusu,
• Net ve açık bir şekilde seçim yapılabilme eksikliği,
• Başarının problemli bir hal almaya başlaması,
• İş ve yaşam denge eksikliğinin istenmeyen sonuçlar yaratması,
• Temel güçlü yanların belirlenmesiyle birlikte, bunlardan en iyi şekilde yararlanılması

Koçluk hizmeti alanların kendilerini zorlayan konulara ve ellerindeki fırsatlara farklı bir açıdan bakabildiğini, düşünme ve karar alma süreçlerinin geliştiğini, kişiler arası ilişkilerde daha etkin olduğunu, iş ve özel yaşamlarında kendilerine daha çok güvendiklerini gösteren birçok araştırma bulunmaktadır.

Kişisel etkinliklerini arttırma konusunda kararlı olan müşteriler, üretken olma, iş ve özel hayatlarından doyum alma, kendilerine koydukları hedeflere ulaşma gibi alanlarda takdire değer sonuçlar alabilirler.

Koçluğun yararlarıyla ilgili daha çok bilgi edinmek için, ICF Araştırma Portalı’nı ziyaret edip vaka çalışmaları, sektör raporları ve diğer kaynaklara göz atabilirsiniz.

Koçluğun terapi ve danışmanlıktan farkı nedir?

Koçluk, danışmanlık, mentorluk, rehberlik ve eğitim gibi diğer hizmet mesleklerinden farklı, müşteri odaklı bir süreçtir. Profesyonel koçluk hedefler koymaya, çıktılar yaratmaya ve kişisel değişimi yönetmeye odaklanır. Bazen, koçluğu diğer kişisel veya örgütsel destek mesleklerinden ayırarak anlatmak yararlı olabilir.

Terapi: Bireyde veya ilişkilerinde iyileşme, işlev bozukluğu ve çatışma ile ilgilidir. Terapide odak çoğunlukla, bireyin günümüzdeki duygusal işleyişini engelleyen geçmişten kaynaklanan zorlukların çözülmesi, genel psikolojik işleyişin iyileştirilmesi ve şimdiki zamanda duygusal olarak daha sağlıklı şekillerde ele alınmasıdır. Koçluk gelecek odaklıdır. Olumlu hisler ve duygular koçluğun doğal bir sonucu olsa da öncelikli odak bireyin işinde veya kişisel yaşamında belirli hedeflere ulaşmak için uygulanabilir stratejiler oluşturmaktır. Bir koçluk ilişkisindeki vurgu; eylem, hesap verebilirlik ve takiptedir.

Danışmanlık: Bireyler veya kuruluşlar ekspertiz için danışmanları tutarlar. Danışmanlık yaklaşımları çok değişken olsa da danışmanın sorunları teşhis edeceği, reçete yazacağı ve bazen de çözümleri uygulayacağı varsayılır. Koçlukta, keşif temelli yaklaşımlar ve çerçeveler sağlayan, koç ile bireylerin veya ekiplerin kendi çözümlerini üretebilecekleri kapasiteye sahip olduğu varsayımı vardır.

Mentorluk: Mentor, kendi tecrübesine dayanan bilgelik ve rehberlik sağlayan bir uzmandır. Mentorluk tavsiye verme, danışmanlık ve koçluğu içerebilir. Koçluk süreci, tavsiye verme veya danışmanlık içermez ve bunun yerine kendi hedeflerini belirleyen ve ulaşan bireylere veya gruplara odaklanır.