PROGRAM İÇERİĞİ

 • Sözsüz iletişim
 • Beynimiz
 • Limbik sistem
 • Neokorteks
 • Beden dilinin bilinçli kullanımı
 • Beden dili ve davranışsal algı
 • Mimikler ve jestler
 • Tonlama, ses, vurgu
 • Göz teması
 • Çevre ile fiziksel mesafe
 • Zamanlama
 • Dokunma
 • Giyim kuşam
 • Doğru duruş, yürüme
 • Yüz ifadeleri
 • Baş hareketleri
 • Eller ve parmaklar
 • Bacakların kullanılması
 • Oturma biçimleri
 • Oturma düzenleri
 • İnsanlarla ilişkileri zorlaştıran bedensel davranışlar
 • İnsanlarla ilişkileri kolaylaştıran bedensel davranışlar

PROGRAMIN AMACI

İnsanlar birbirlerini beden dili aracılığı ile daha doğru ve daha iyi anlarlar. Bu programın amacı, etkin iletişimin vazgeçilmez koşullarından olan beden diline dair, kişinin ancak alıştırmalar yapmak suretiyle içselleştirebileceği kritik noktaları ve ipuçlarını ayrıntılarıyla katılımcılara öğretmek, onlara kişilerin istem dışı verdikleri fiziksel reaksiyon ve hareketler ile ne anlatmak istediklerini anlamaları ve karşı tarafın algısını etkili bir şekilde yönetebilmeleri için ipuçları vermektir.

KİMLER KATILMALI?

 • Şirket sahipleri, yöneticiler ve yönetici adayları.
 • Her sektörden ve her kademeden şirket çalışanları.
 • Satış ve pazarlama ekipleri ve/veya liderleri.
 • Hizmet sektöründe müşterilerle doğrudan diyalog içinde olanlar.
 • Girişimciler ve iş fikrine yatırımcı arayan herkes.
 • Kariyer planı yapan ve iş mülakatlarına hazırlanan mezunlar.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Yorumlar devredışı