PROGRAMIN HEDEFİ

 • Kurumsallaşma sürecindeki Kobiler ve her sektörden şirketler için inovasyonu doğru şekilde yönetmek.
 • Şirketleri yeniden yapılandırmak.

KİMLER KATILMALI?

 • İnovasyon yoluyla büyümek, yönetim ve yönetme kabiliyetlerini geliştirmek isteyen şirket sahipleri.
 • Yöneticiler.
 • Girişimciler.
 • Çalıştığı sektörde kariyerini geliştirmek isteyenler.

SÜRE

 • 2 tam gündür. Toplam 14 saatten oluşur.

PROGRAMIN KAZANIMLARI:

 • Hem bireysel anlamda hem de bağlı olduğu kuruma katkı sağlamayı hedefleyen herkes için geliştirilen eğitim programımız, çalışma hayatında başarıda süreklilik sağlamanın yanı sıra bireylere planlı ve öngörülü bir bakış açısıyla, minimum stres düzeyinde risklerle baş edebilme kabiliyeti kazandırır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

  • İnovasyona giriş.
  • Stratejik planlama.
  • Vizyon yaratma.
  • Dışsal ve içsel analizler ile farkındalık ve riskleri öngörebilme.
  • Performans göstergeleri.
  • Eylem planı oluşturma.
  • Kalite yönetimi.
  • Değerleme ve gelişim ölçekleri belirleme.
  • Her faaliyet alanı için Swot analizi.
  • Stratejik planın yönetim süreçleri.
  • Hedef belirleme.
  • Girdi-çıktı-getiri-verimlilik ölçütleri.
  • Benchmarking aşamaları.
  • Örnek plan varsayımları.
  • Kaynak dağılımı.
  • İzleme sistemleri.
  • İç ve dış raporlama.

Yorumlar devredışı