EĞİTİMİN HEDEFİ

Şirketlerde verimli ve etkin bir iş ortamı ve sonuçları için çalışanların gerek birimlerarası  gerekse aynı  birim içindeki iletişim  performanslarının güçlendirilerek takım bilinci ve işbirliği içinde,  birlikte çalışma  becerilerinin gelişmiş olmsı gereklidir. Bu programın amacı, katılımcıların, iç müşteri , takım arkadaşı ,  ekip üyesi olmanın ve dayanışmanın anlamını öğrenmeleri, ortak davranma ve uygulama süreçlerindeki      sorumluluk , rol paylaşımı ve birlikte uyum içinde hareket etme tekniklerini keşfetmeleri , iş bölümü için gerekli kişilik özeliklerinin farkına varmaları , kendilerinin ve başkalarının güçlü ve güçsüz yönlerini yorumlayıp anlamalarını sağlamaktır.

KİMLER KATILMALI?

Takım çalışması içerisinde bulunan ve iyi bir takımdaş olmak isteyen her seviye çalışan ve yönetici için uygun bir eğitimdir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

  • Takım olmak – takım halinde çalışmak
  • Kendini ve başkalarını tanımak
  • Takım enerjisi ve sinerji
  • Takım ruhu
  • Takım içi / takımlar arası işbirliği ve iletişim
  • Takım motivasyonu
  • Delegasyon
  • Empati
  • Yardımlaşma ve işbirliği
  • Yetkinlik
  • Ekip üyeliği
  • Takım boyutu
  • Etkin bir ekibin özellikleri
  • Senkronizasyon
  • Takım performansı / birey performansı
  • Takımlar neden başarılı / başarısız olur
  • Takım içi – takımlar arası çatışma yönetimi
  • Takım sorumluluğu – rol paylaşımı
  • Takım kültürü ve değer yargısı

Yorumlar devredışı