PROGRAM HEDEFİ:

Tasarım odaklı düşünme (design thinking) giderek daha popüler hale gelen yeni nesil bir düşünme sistematiğidir. Hem karmaşık problemlerin çözümünü sağlayan bir felsefesi, hem de çözümlerin oluşturulması konusunda somut bir metodolojisi vardır.

İnsanların ihtiyaçlarını, teknolojinin imkanları ile birleştirerek, iş odaklı en uygun çözümü geliştirmeyi sağlayan global bir yaklaşımdır.

Bu eğitimde, tasarım odaklı düşünmenin tanımı, faydaları, kullanım alanları ve çalışma sistematiği örnek uygulamalarla aktarılmaktadır.

Katılımcılar, bu eğitim sayesinde:

 • daha iyi empati yapmak,
 • kutu dışı ve yenilikçi düşünmek,
 • inovatif çözümler geliştirmek

konularında farkındalık kazanarak, kendilerini geliştirme fırsatı bulabilecektir.

KİMLER İÇİN?

Yenilikçi ve yaratıcı çözümler geliştirmek üzere farklı bakış açısı kazanmak isteyen herkesin katılımı için uygundur.

EĞİTİM YÖNTEMİ VE UYGULAMALAR

Tüm eğitim Deneyimsel Öğrenme Teorisi temel alınarak hazırlanmıştır.

Tüm katılımcıların; Somut Deneyim (Hissederek), Yansıtıcı Gözlem (İzleyerek), Soyut Kavramsallaştırma (Düşünerek) ve Aktif Deneyim (Yaparak) ile öğrenmesini sağlamak adına eğitimde teorik bilgi paylaşımı, örnek video ve vaka analizi, interaktif katılım, role playing ve sınıf workshop çalışmaları yapılacaktır.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) Temelleri

 • TOD Yaklaşımı ve Başlangıcı
 • TOD Faydası ve Kullanım Alanları

TOD’un 5 Aşaması

Empati Aşaması:

 • Konu (ihtiyaç, sorun, içgörü, fırsat)
 • Hedef Kitle Belirleme
 • Persona Metodu
 • Empati Haritası

Tanımlama Aşaması:

 • Empati Analiz
 • Problem Tanımı
 • Örneklendirme

Fikirleme Aşaması:

 • İçgörü Şablonu
 • Fikir Üretme Metotları
 • Fikirlerin Değerlendirilmesi ve Seçilmesi
 • Müşteri Deneyimi Haritası
 • Ürünleştirme

Prototipleme Aşaması:

 • Prototip Nedir?
 • Prototip Nasıl Yapılır

Test Aşaması:

 • Test Planı & Hazırlığı
 • Test Sonucu Değerlendirmesi

Uygulamalar

Yorumlar devredışı