EĞİTİMİN HEDEFİ

Reklam dünyasının tüm prensip ve stratejilerini, pratiğe dayalı deneyimsel öğrenme metodu ile uzman reklamcılar ve reklam yöneticileri yetiştirmek.

KİMLER KATILMALI?

Reklam alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilere, şirketlerin pazarlama ve reklam departmanlarında çalışanlara, reklam ajansları çalışanlarına, kariyerini reklam ve pazarlama sektöründe sürdürecek profesyonellere ve reklamcılık dünyasını yakından tanımak isteyenlere hitap etmektedir.

EĞİTİM YÖNTEMİ ve UYGULAMALAR

Tüm eğitim Deneyimsel Öğrenme Teorisi temel alınarak hazırlanmıştır. Tüm katılımcıların; Somut Deneyim (Hissederek), Yansıtıcı Gözlem (İzleyerek), Soyut Kavramsallaştırma (Düşünerek) ve Aktif Deneyim (Yaparak) ile öğrenmesini sağlamak adına eğitimde teorik bilgi paylaşımı, örnek video ve vaka analizi, interaktif katılım, role playing ve sınıf workshop çalışmaları yapılacaktır.

SÜRE

2 Gündür. ( Toplam 16 Saattir.)

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Reklam ve Reklamcılık Nedir, Ne Değildir?
 • Ajanslar Dünyası ve Ajans-Müşteri İlişkileri
 • Yeni Nesil Pazarlama İletişimi
 • Pazar Araştırmaları ve Stratejik Planlama
 • Marka Yaratım ve Yönetim Prensipleri
 • Tüketiciyi Tanımak ve Reklamda İçgörü
 • Reklamda İkna ve Algı Yönetimi
 • Yaratıcı Briefin 5N-1K’sı
 • Yaratıcı Fikir Nasıl Bulunur?
 • Nöro Marketing ile Reklamın Etkisini Artırmak
 • Reklamda Yaratıcılığın Değerlendirilmesi
 • ATL (Above the Line) Mecralarda Yaratıcı Reklam Teknikleri
 • BTL (Below the Line) Mecralarda Yaratıcı Reklam Teknikleri
 • Dijital Dünyanın Reklam Modelleri ve Yaratıcı Stratejiler
 • Sosyal Medyada Reklam Teknikleri ve Yaratıcı Stratejiler
 • Gerilla Reklam Mecraları ve Yaratıcı Stratejiler
 • Reklamda Etkin Medya Planlaması ve Ölçümleme
 • Konkur Yönetimi ve Etkili Sunum Teknikleri
 • Workshop ve Değerlendirme

Yorumlar devredışı