Yönetici Koçluğu Seansları

Yönetici Koçluğu Seansları, üst ve orta düzey yöneticilerin profesyonel bir koç ile çalışarak profesyonel iş yaşamında performans gelişimi de dahil olmak üzere sorunlarına kalıcı ve etkili çözümler üretmelerini sağlar. İş performansını maksimum düzeye ulaştırılabilmek, kurum içinde iletişim seviyesini yükseltebilmek, liderlik becerilerini geliştirebilmek ve kolaylaştırabilmek için verilen koçluk hizmetidir.

Yönetici Koçluğu Seansları ile liderlik kavramının derinine inilecek, yöneticinin kurum içi performans ve veriminin artırmasına yönelik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacaktır.

Yönetici Koçluğu günümüzün VUCA dünyasında belirsiz ve kaygan bir zeminde çalışan yöneticilere dengeli ve performans artışı sağlayan bireyler haline gelmesine destek olur Yönetici Koçluğu Seansları ile yöneticinin ve kurumun kariyer hedeflerine uygun ve gelişime yönelik kariyer performansını artırmaya yönelik çalışılır.

Kurumsal Koçluk / Yönetici Koçluğu Neden Gereklidir?

Kurumlara koçluk yöneticilerin bakış açısını geliştirerek, performans artışını sağlar. Kurum vizyonuna uygun gelişim odaklı çalışır.

(Kurum içi koçluk / kurumsal koçluk) tercih eden yöneticilerin, kurumlarına kazandıracakları şu şekildedir:

 • Liderlik Gelişimi.
 • Üst Düzey Personeli Elde Tutma.
 • Yönetici Yedekleme Planlaması.
 • Terfi veya Yeni İşe Alımlardan Sonra Başarı Sağlamak.
 • Çalışanların Sahiplenme Yönlerinin Gelişmesi ve Sorumluluk Kazanmaları.
 • Girişimciler, Üretim Sanayii, Küçük İşletmelerin İşlerini Geliştirmesi ve Yürütmesi.

Ayrıca, Yönetici Koçluğu Seansları alan, kurumsal koçluk hizmeti gören kurumlardan alınan verilere göre:

ICF Verilerine Göre:

 • Kişilerin %70’i, koçluğa yapılan yatırımın çok değerli olduğunu,
 • Kişilerin %82’si, koçlarından kurum içi koçluk hizmeti almaktan memnun olduğunu,

Kişilerin kurumsal koçluk hizmeti aldıktan sonra:

 • Yüksek bireysel farkındalık (%68)
 • Daha dengeli bir hayat (%61)
 • Daha akıllı hedefler koyabilme (%62)
 • Daha az stres (%57)
 • Daha fazla özgüven (%52) olduğunu belirtmişlerdir.

Kaynak: Performance Coaching International 2012

Kurumlarda Koçluğun Sonuçları

Kaynak: ICF global Koçluk Müşteri Çalışması –PricewaterhouseCoopers

Çalışan Profilinde Değişimler

Yatırımın getirisi

Kaynak: ICF global Koçluk Müşteri Çalışması –PricewaterhouseCoopers

 • Yönetici Koçluğu Seansları’nın etkilerini bu şekilde sıralayabiliriz.

Yönetici Koçluğu Nedir?

Yönetici Koçluğu, üst ve orta düzey yöneticilerin kısa ve uzun vadeli kıurumsal hedeflerine ulaşmalarını sağlayan performans artışını ve liderlik gelişimini hedefleyen bir süreçtir.

Yönetici Koçluğu Seansları ile yönetsel yönünüzü keşefedecek stratejik konularda çatışma ve kriz yönetimlerinde etkin çalışabileceksiniz. Yönetici Koçluğu Seansları, potansiyelinizi ortaya çıkarmak, yönetsel anlamda kendinizi tanımanızı sağlamak, yetkinlik ve yeterliliklerinizle ilgili farkındalık ve gelişim sağlamak ve tabi ki vizyoner bakış açısı kazanmak için çok gerekli bir koçlukta uzmanlık alanıdır.

Profesyonel Yönetici Koçluğu Neden Tercih Edilmelidir?

Üst düzey yöneticiler diğer çalışanlara destek olma yolunda öncelikle değişime kendilerinden başlamalıdır.

Koçluk uygulamalarının sonucu olarak, üst düzey yöneticiler kendilerini ve başkalarını daha fazla farkına vardıklarını ve yaptıkları eylemler için daha fazla sorumluluk üstlendiklerini bildirmişlerdir. Ayrıca bütün yöneticiler performanslarında olumlu değişimler olduğunu da belirtmişlerdir.

Koçluk yetkinlikleri artık temel iş becerileri olarak görülüyor. Liderlerin insan geliştirme kabiliyeti, kurumsal bir öncelik haline geliyor.

Yönetici Koçluğu‘nun Üzerinde Çalıştığı Bazı Konular Nelerdir?

 • Bir organizasyonu yönetebilmesi için yöneticinin kapasitesini arttırmak (planlamak, örgütlemek, kontrol etmek, vizyon sahibi olmak, diğerlerinin gelişmesini sağlamak vb.)
 • Kişisel farkındalık, “kör noktaları” fark etme, düşünceleri savunma ve sınırlandırma, duygusal etkinlik gibi psikolojik ve kişisel üstünlük becerilerini arttırmak.
 • Yöneticinin iş ve yaşam istekleri arasındaki dengeyi sağlamak, geliştirmek.
 • Yöneticinin liderlik, yönetim ve takım oluşturma becerilerini geliştirmek

Yönetici Koçluğu Süreci Nasıl İlerler?

Ön Görüşme :

Kurumun neye ihtiyacı olduğunun tespiti için kurum sahibi ya da üst yöneticisiyle ya da planlanmış bir koçluk programı varsa İK Direktörüyle görüşülerek koçluk konuları tespit edilir. Bu görüşmede koçluk sürecine dahil olacak konular belirlenir.

Koçluk Sürecinin Planlanması ve Teklif Oluşturulması :

Sürecin adımları ortaya çıkarılarak teklif haline getirilir.

Sözleşme Yapılması:

Hizmete dahil olan alanlar, fiyat ve etik kurallar sözleşmede belirtilir.

Analiz Çalışmaları:

Koçluk alan yöneticilere yapılan çalışmalar ile bilgi alınması.

Koçluk Görüşmeleri :

Hedefler ve anlaşma koşulları doğrultusunda koçluk görüşmeleri yürütülür.

Raporlama:

Görüşmelerde alınan yol, ICF Etik Kuralları çerçevesinde hizmet sponsoruna raporlanır.

Kapanış Seansı:

Koçluk alan yöneticinin süreç boyunca kazanımlarına dair geribildirim verilir, raporları sponsora sunulur. Takip edilir.

Yönetici Koçluğu Hizmeti Standartları Nelerdir, Yönetici Koçluğu Seansları Kimler İçin İhtiyaçtır?

 • FA Koç Akademi, Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) ve Koçluk Derneği (AC) tarafından belirlenmiş olan mesleki standartları ve etik kuralları benimser.
 • Kurumsal Koçluk hizmetleri, her biri alanında uzmanlaşmış koçlardan oluşan ekipler tarafından verilir. Hizmet kalitesi FA Coach Academy teminatı altındadır.
 • Alanında uzman olan kadromuz göz atmak için tıkla!
 • Tarafların hakları sözleşmeyle güvence altına alınır. Sözleşmede, kurumsal koçluk hizmetinin biçimi, süresi, ücretlendirme ve hangi hallerde sona erdirileceği, koçun ve müşterinin karşılıklı olarak taahhütleri açık bir şekilde belirtilir.
 • Tüm çalışmalar gizlilikle yürütülür.
 • Yönetici Koçluğu Seansları; Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler, Orta Düzey Yöneticiler, Takım Liderleri, Takımlar, Koçluk becerilerini öğrenmek ve işletme ortamında kullanmak isteyen koçlar için alması gereken bir ihtiyaçtır.
 • Eğer siz de yukarıda bahsettiğimiz pozisyondaki bireylerden biriyseniz; Hemen Başvur, Bilgi Al!
 • Diğer Koçluk Hizmetlerimizi İncelemek İçin; Tıklayın
 • Eğitim takvimimize de çizelge halinde Buradan ulaşabilirsin…

Yorumlar devredışı