EĞİTİMİN HEDEFİ

“Baş nereye giderse ayaklar da oraya gider.”

Bir kurumu stratejik anlamda doğru değerlendirip, yönetebilmenin ve planlı hedeflerine ulaştırabilmenin, daha yüksek ve kalıcı bir başarıya taşıyabilmenin en etkili yolu sahip olduğu insan kaynağı arzının doğru ve etkili yönetilebilmesine bağlıdır.

Bu eğitimde yöneticiler, etkili ‘İnsan Kaynakları Yönetimi’ stratejileri ile önemli pratikler kazanmakta ve kişisel olarak daha etkili yöneticiler olmanın yanı sıra kuruma ve örgüt kültürünün oluşmasına da önemli katkılar sağlamaktadır.

KİMLER KATILMALI?

Küçük / orta / büyük ölçekli bir işletme, sivil toplum kuruluşu veya kamu kurumunda yöneticilik yapan kişiler ya da yönetici adayları, işletme sahipleri, yönetim konusunda genel bilgi edinmek isteyen herkes katılabilir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

İnsan kaynakları yönetiminin adımları

  • Planlama
  • Örgütleme
  • Yöneltme
  • Denetleme

Personel özlük yönetimi

  • Çalışma ilişkilerinin kurulması
  • Çalışma ilişkilerinin düzenlenmesi
  • Çalışma ilişiklerinin sonlandırılması

İş analizi / iş akış ve değerleme süreçleri

Yetkinliğe dayalı personel seçme ve yerleştirme (oryantasyon)

Görüşme yöntem ve yetkinlik bazlı mülakat teknikleri

Örgütleme süreci (organizasyon şeması, işletme politika prosedür ve görev tanımları)

Ücret ve ödül yönetimi

Performans değerlendirme ve yöntemleri

Hizmet içi eğitim ve kariyer planlama

Kuşaklarla yaşamak ve çalışmak

Yetenek yönetimi

İnsan kaynakları yönetiminde koçluk

EĞİTİM YÖNTEMİ ve UYGULAMALAR

Uygulamalı eğitim ile firma – ekip ölçme değerlendirme analiz ve anketleri yapılır.

Eğitim sırasında workshop ve uygulamalar yer alır.

SÜRE:  

2 Gündür.

EĞİTİMİN KAZANIMLARI

İnsan kaynakları yönetimi gelişim sürecinin ve personel yönetimi ile farklılıkların anlaşılması sayesinde kurumun vizyonunu hayata geçirecek stratejiye insan kaynaklarının etkili yönetimi ile sağlanacak katkı en önemli kazanımdır.

Yöneticilerin; insan kaynağı arzı ve talebinin belirlenmesi ile personel arama ve seçmenin nasıl daha etkili yapılabileceğini görme ve bunları uygulayabilecek yetkinlikte olma, performans değerlendirme ve ücret ve ödül yönetimi, kariyer ve eğitim planlama süreçlerini daha doğru yönetebilme gibi kilit noktalara hakim olmalarını sağlayacaktır.

Ayrıca yöneticiler; liderlik, yöneticilik ve koçluk yetkinliklerini artırarak firma ve ekip yönetiminde daha etkili olabilir, kurumsal iletişim ve örgüt kültürünü yapılandırarak firma gelişim ivmelenmesini pozitif etkileyebilirler. Yönetim ve çalışanlar arası iletişim ve koordinasyonu güçlendirebilirler.

Yorumlar devredışı