EĞİTİMİN HEDEFİ

Ekip yöneten liderlerin veya kariyer planlamasında ekip yönetecek çalışanların; ekip bilincini artırarak, ekip içi farklılıkları olumlu yönde yönetebilecekleri değerleri kazandırıp profesyonel yönetim becerilerini geliştirmektir.

KİMLER KATILMALI?

Takım çalışması içerisinde bulunan ve iyi bir takımdaş olmak isteyen her seviye çalışan ve yönetici için uygun bir eğitimdir.

EĞİTİM YÖNTEMİ ve UYGULAMALAR

Tüm eğitim Deneyimsel Öğrenme Teorisi temel alınarak hazırlanmıştır. Tüm katılımcıların; Somut Deneyim (Hissederek), Yansıtıcı Gözlem (İzleyerek), Soyut Kavramsallaştırma (Düşünerek) ve Aktif Deneyim (Yaparak) ile öğrenmesini sağlamak adına eğitimde teorik bilgi paylaşımı, örnek video ve vaka analizi, interaktif katılım, role playing ve sınıf workshop çalışmaları yapılacaktır.

SÜRE

2 Gün (Toplam 16 Saattir.)

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Lider ve Yönetici Kavramları
 • Liderlik ve Yöneticilik Yetkinlikleri
 • Güçlü Kişilik ve Liderlik Özellikleri
 • Ekip Kavramı ve Ekip Ruhu
 • Ekip Motivasyonu Yöntemleri
 • Ortak Hedefler Belirleme ve Yönetim Stratejileri
 • Üstün Yönetsel Beceriler
 • Çatışma Ortamında Ekip Yönetiminin Gücü
 • Karar Alma ve Problem Çözme Teknikleri
 • Yönetici Koçluk Modeli
 • Etkin Liderlik İçin İpuçları
 • Workshop ve Değerlendirme

Yorumlar devredışı