PROGRAM HEDEFİ:

Zamanı tanımak ve anlamak hayatı yönetmektir. Zamanı yönetememek hayatı yönetememektir.  Günümüzde hala pek çok kişi  , hiçbir şeye yetişememekten ,  zaman  bulamamaktan iş ve özel yaşam dengesini kuramamaktan şikayetçi olmaktadır. Bu programın amacı katılımcılarla zamanı etkin kullanabilme , işleri önceliklendirme, planlı ve organize çalışmanın hayat kalitemizi ciddi oranda artıracak geliştirilebilir yetkinlikler olduğu, özgüven, motivasyon, gerçekçilik ve mükemmeliyetçiliğin zaman yönetimi üzerindeki etkilerini , alışkanlıkların, dürüstlüğün ve hataların önceliklendirmeye olan etkisi ve uygulama yöntemlerini anlatmaktır.

KİMLER İÇİN?

 • Eğitim Yöneticiler ve şirket çalışanları için hazırlanmıştır.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 • Kavram olarak zaman
 • Kendini tanımak
 • Zamanın değeri
 • Zamanın yönetimi
 • Zaman ve motivasyon ilişkisi
 • Talepleri sorgulamak
 • Planlama ve zaman
 • 5N + 1 K
 • Delegasyon
 • Önceliklendirme
 • Zaman matrisi
 • Zaman çalıcılar ve tuzakları
 • Erteleme , oyalama , oyalanma
 • Bilinmeyenden korkma
 • Pomodoro tekniği
 • Hayır’dır
 • Her şey acil, hangisi önemli
 • Dinamik tutarsızlık

Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir